Kyst24 er eid av Oceanspace Media AS, et medieselskap med forankring i den norske maritime og marine klynge.

Vi har mer enn 50 års erfaring med publisering av redaksjonelt innhold i en B2B kontekst.

Vår ambisjon er å skape en sterkere skandinavisk og nordisk klynge på tvers av landegrensene.

Hver for oss er i sterke, men sammen er vi dynamitt.